top of page

Oczyszczalnie

tradycyjne

Oczyszczalnie tradycyjne

Oczyszczalnie biologiczne

BioPura%20-%20rys._edited.png

Oczyszczalnie obrotowe

Oczyszczalnie tradycyjne

Oczyszczalnie drenażowe

oczyszczalnia drenażowa schemat.jpg
Schemat oczyszczalni drenażowej

Drenażowa  oczyszczalnia  ścieków  jest  najprostszym  rodzajem oczyszczalni. Schemat  ideowy prezentuje powyższy rysunek.  

Ścieki  odpływające  z  budynku  (1)  trafiają  do  osadnika  gnilnego (2). W szczególnych przypadkach przed osadnikiem znajduje się separator tłuszczów. Po wstępnym pod-czyszczeniu ścieki są równomiernie rozprowadzane do poszczególnych nitek drenażowych (4) za pomocą studzienki rozdzielającej (3).

Następnie ścieki są rozsączane do gruntu (4), gdzie następuje doczyszczanie tlenowe. Wszystkie dreny mogą łączyć się rurą zbierającą i studzienką zbierającą, której  zadaniem  jest  napowietrzanie  wszystkich  drenów  (5).  

 

Mogą  istnieć także  rozwiązania, w których każda nitka drenażowa posiada własną studzienkę napowietrzającą lub kominek. Rozwiązanie to dedykowane jest dla działek budowlanych o dużej powierzchni i gruntach o słabszej przepuszczalności.

Oczyszczalnie ze studnią chłonną

Rozwiązanie idealne na działki o bardzo małej powierzchni i chłonnym gruncie. Studnia chłonna to zbiornik w formie kopuły ustawionej na poletku żwirowym. Odpływ ścieków ze studni do gruntu odbywa się poprzez boczne szczeliny na ścianach studni oraz  dno. Ściek przepływa przez warstwy żwiru , które pełnią role filtra  i ułatwiają rozsączanie w gruncie.

Oczyszczalnie na pakietach lub tunelach drenerskich

Oczyszczalnia na tunelach drenarskich to świetne rozwiązanie przeznaczone do każdego rodzaju gruntów. Dodatkową zaletą tuneli jest ich pojemność wodna (jeden tunel to 150 litrów) co ma znaczenie w przypadku gruntów o słabszej przepuszczalności. Dzięki możliwości magazynowania ścieku wstępnie oczyszczonego, nawet w sytuacji słabego odbioru przez grunt, tunele umożliwią stopniowe wchłanianie przez dłuższy czas. Takiej możliwości nie ma w przypadku tradycyjnego drenażu.

Dodatkowo tunel drenarski umożliwia okresowe czyszczenie drenażu i wizualną kontrolę przez studzienkę rozdzielczą i kominki napowietrzające. Tego typu drenaż nie wymaga dużej powierzchni zabudowy, co ma znaczenie na działkach o małym areale oraz nie potrzebuje głębokich wykopów - przy dobrym układzie spadków wystarczy wkopać się na ok. 80 cm poniżej poziomu terenu.

Oczyszczalnie na złożu żwirowym

Oczyszczalnia z kopcem filtracyjnym

Rozwiązania najczęściej stosowane w przypadku korzystnych warunków terenowych (ukształtowanie terenu ze spadkiem w kierunku rozsączania) oraz gdy na działce inwestora znajduje się staw lub ciek wodny. 

 

W przypadku niekorzystnego ukształtowania terenu konieczna jest przepompownia ścieków.

Trawy do trawników z betonową ścianą
OP-2000%202x1000_edited.png
Oczyszczalnie tradycyjne
bottom of page