top of page

Oczyszczalnie

obrotowe

Oczyszczalnie tradycyjne

Oczyszczalnie biologiczne

BioPura%20-%20rys._edited.png

Oczyszczalnie obrotowe

Oczyszczalnie na złożu obrotowym

Oczyszczalnia ze złożem obrotowym

Ścieki z gospodarstwa domowego wpływają do osadnika wstępnego, gdzie w sposób mechaniczny następuje redukcja zawiesiny.

 

Cząstki lżejsze wypływają na powierzchnię, cięższe opadają na dno tworząc osad. Pozbawiony frakcji stałej, ale biologicznie nieoczyszczony ściek, wpływa do pierwszej strefy biologicznej.

Tu, na powoli obracających się tarczach narasta biomasa, która żyjąc konsumuje związki organiczne zawarte w ściekach.

 

Podczyszczony ściek jest dawkowany poprzez system kubeczków do drugiej strefy biologicznej, gdzie następuje jego doczyszczenie.  Obumierająca błona biologiczna opadająca z tarcz osadza się w osadniku wtórnym.

 

Wysokiej jakości oczyszczone ścieki są odprowadzane do odbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnie na złożu obotowym
bottom of page