top of page

Zrealizowane projekty

logo_edited.png

Zainstalowaliśmy ponad 500 bezawaryjnych, ekologicznych oraz ekonomicznych oczyszczalni i wykonaliśmy ponad 250 instalacji zagospodarowania wody deszczowej

Przykładowe realizacje

Zrealiowane projekty

Oczyszczalnia ze studnią chłonną - Gmina Sobków

Zbiornik na wodę deszczową w Bilczy k . Kielc

Oczyszczalnia tradycyjna na tunelach. Gmina Proszowice

Oczyszczalnia SBR ze zbiornikiem szczelnym na ściek oczyszczony i odprowadzeniem do gruntu poprzez tunele filtracyjne - Gmina Górno

Oczyszczalnia SBR z przepompownią i odprowadzeniem do gruntu poprzez studnię chłonną - Gmina Sedziszów

Oczyszczalnia tradycyjna na podwójnym zbiorniku i odprowadzeniem do gruntu poprzez studnię chłonną - Gmina Małogoszcz

Oczyszczalnia biologiczna Bioficient 4 z odprowadzeniem w formie poletka rozsączającego - Gmina Górno

Zbiornik na deszczówkę 5000 litrów z podłączeniem do rynien - Gmina Chęciny

Oczyszczalnia 2000 litrów na poletku rozsączającym - Gmina Jędrzejów

Oczyszczalnia SBR - 5 na studni chłonnej - Gmina Sędziszów

Oczyszczalnia tradycyjna 2 x 1000 litrów - Gmina Imielno

Oczyszczalnia Kingspan Bioficient 6 wraz z przepompownią i poletkiem rozsączającym w postaci kopca - Gmina Chęciny

bottom of page